Baskılı Kupa bardak

0TL.

DijiMed Promosyon

0282 65 112 65

Yarım Ekmek Köfte

14TL.

Diyar Döner

535 966 07 83

Baskılı Deri Ajanda

0TL.

DijiMed Promosyon

0282 65 112 65

Mustafa AYDINLI

Mustafa AYDINLI 1956 kertme köyü/çorum doğumlu çifçi bir ailenin oğlu olup ilkokulu doğduğu köyde, ortaokulu ve endüstri meslek lisesi elektrik bölümünü çorum’da, gazi üniversitesi tekn
Eğitimci- şair ve yazar
Yazara Mesaj Yaz
Bu Bölümde Yazılan Yazıların Sorumluluğu Yazarlara Aittir
Güler Özçelik Şiirlerim  09.06.2019   (455) Okunma
Güler Özçelik, 1957 yılında Malatya’da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Niğde’de bitirdi. Liseyi Malatya’da okudu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Halen Çorlu’da eczacılık yapıyor. Birisi kız, iki çocuk annesi. Şiir yazma tutkusu ilkokul yıllarına dek uzanır. Bazı şiirleri Cumhuriyet gazetesinde, Berfin Bahar, Kiraz, İnsancıl dergilerinde, ayrıca Çorlu ve Malatya’da pek çok yerel gazetede yayınlandı. 
               Şiirlerini serbest ölçüde yazıyor. Konularını yaşamın günlük olaylarından seçiyor. Sosyolojik konuların yanı sıra daha çok doğa, sevgi konularında şiirler yazıyor. Duru bir Türkçe ile sözü döndürüp dolaştırmadan, doğrudan ve yalın bir şekilde anlatıyor. Bu nedenle yayınlanan şiirleriyle şiir severlerin ve sanat çevrelerinin ilgisini çekiyor.İnanıyorum ki coşku dolu şiirleri ile beklenen bir boşluğu dolduracaktır. Şiirsel anlatının doruklarında gezindiğini, pek çok şiirinde görmek olasıdır. 
               Şiir; şairinin (yaratıcısının) duygularını, düşüncelerini, duyarlıklarını, iç dünyasını dil zenginliği içinde, yerinde sözcüklerle, imgelerle anlatma biçimidir. 
               Cumhuriyet döneminde Orhan Veli ve arkadaşları sanatsal şiire (kafiye, vezin, edebi sanatlar gibi) karşı çıkarak,sıradan insanın şiirlerini yazmaya başlamıştı. Orhan Veli ve arkadaşlarınca şiirin içeriği genişletilirken şair ve şiir tipi de değişmişti. 2000’li yıllarda ise, önceki yıllara göre bellidüzeyde akademik kariyeri olan şairlerle birlikte, şiir dergilerinde, şiir eleştirilerinde, antolojilerde,şiir yıllıklarında kadın duyarlılığının ön plana çıktığını görüyoruz. Ülkemizde çok şiir yazılmaktadır. Ne var ki çok kitabı olduğu halde şair olamayanlar, hiç kitabı olmadığı halde şair olanlar vardır. Tek şiir kitabıyla Türk edebiyatının göbeğine oturan şairler vardır. Örneğin Ahmet Haşim ve Ahmed Arif gibi. Kuşku yok ki önemli özellikleri, özgün ve kendine özgü karakterestik nitelikleridir. Şiirde tarihsel olarak, ses, biçim ve içerik tartışılagelmiş- tir. Şiir, dizelerin bütünlüğü içerisinde etkin sözcüklerle yazılır. Bir dizenin yerli yersiz kullanılması şiiri bozabilir. Etkin bir anlatımla bazen bir roman, bir iki dizeye indirgenebilir. Güler Özçelik, Düşlerim adlı kitabında,bazı duygu ve düşünce bi- 5 DÜŞLERİM rikimlerinin yanında bazı imgeleri de kullanarak etkin bir anlatım biçimini seçmiştir. Duru Türkçe, yalın anlatım ve günlük dilin abartıya kaçmadan kullanılması dikkati çekiyor. 
             Şair, “Kara Tenli” şiirinde; “Siyah beyaz çizgiler / Hep yanık teni unutulan / Bir gün sonra adları / Gelir aklıma / Can evinden vuran çığlıkları /Aklıma takı- lan utancı”diyerek yaşadığı çağa yabancı kalmadığını gösteriyor. Tarihe masumiyetleri ile geçen kara tenli insanların çığlıklarının duyarlılık sahibi insanları can evinden vurduğunu söylüyor. İnsanlık idealleri taşıyanların bu durum karşısındaki utancına dikkat çekiyor. “Yalnızlığına düşer pusula”ve “...Çığlıklar / Ateşine yanar” imgeleriyle betimlemesini sürdürüyor. 
             “Ayrılık”  başlıklı şiirinde ise; “.
             ”..Biraz önce güneşlendiğin kıyısı /Gün gelir fırtınalara dönü- şür /... Biraz önce gülümsediğin deniz /Az sonra hüzne dönüşür / Çizgileriyle güzel her şey / Akşamın batışı bile” diyerek adeta bir yağlı boya tablosu çiziyor sözcüklerle. Güneşli kıyıların güzelliklerinden ayrılarak fırtınalı ve güneşin battığı hüzünlü bir akşama dö- nüşü kendi doğallığı içinde anlatılıyor. Dizelerde ruhun nesnelere karışarak şiirleştiğini görüyoruz. 
             Kitaba adını veren “Düşlerim” şiirinde ise, imgelerle anlatının doruklarında gezindiğini görebiliriz. “Sevginin yerine konacağı / Ne olabilir / Düşlerim kırılmasın / Nasıl büyürüm sonra  / Gözlerinin önünde / Kuşatılmışken düşlerim / Kırık bir dalda çiçek gibi” diyen şair, insanın düşleriyle yaşayıp büyüdüğünü anlatıyor. Düşleri kuşatılan insanı kırık bir daldaki çiçeğe benzetiyor. Dizelerinde yolu bir kez daha sevgiyle kesişiyor. 
             Sevginin yerine ne konabilir ki diye soruyor. Sevgisiz kaldıkça, düşlerimiz kuşatılıp kırıldıkça hep yarım kalıyor büyümelerimiz… Şair duyarlığı böyle bir şeydir işte. Yeri gelir yarattığı imgelerle kendi iç evreninde gezdirir bizi, yeri gelir inancı, düşüncesi, teninin rengi yüzünden ötekileştirilenlerin acısına ortak eder. Eline yüreğine sağlık Güler Özçelik diyorum. Bu güzel, anlam ve duygu yüklü şiirlerle kalmayacağını düşünüyorum. Yeni şiirlerinle duygu ve edebiyat dünyamıza katkı sağlıyacağını umuyorum
             *Cizge Yayınları, 2019 Düşlerim. 120 s. İstanbul. Güler Özçelik

YAZANLAR

  Müjdat UYSALCAN
  Hülya PERİN
  Mehmet Taylan KOÇER
  Ercan KILIÇLI
  Nizamettin GÜMÜŞ
  Feray KARAGÖZ
  Mustafa AYDINLI
  Atıf MUTLU
  Murat SEVGİ
  Gülgün PALA KEÇECİ
  Gülbin PEKEL

SON BEŞ YAZI

  İnsanlığın Göçü
  Ayasofya Üzerine
  Çalışan Polis ve Polis şiddeti
  Buruk Bayram Sevinci
  İçimizdeki Adam

Baskılı Kupa bardak

Adet  0 TL.

DijiMed Promosyon

0282 65 112 65

Yarım Ekmek Köfte

Adet  14 TL.

Diyar Döner

535 966 07 83

Baskılı Deri Ajanda

Adet  0 TL.

DijiMed Promosyon

0282 65 112 65

Baskılı Sırt Çantası

Adet  0 TL.

DijiMed Promosyon

0282 65 112 65

Almanca Başlangıç Sevi

Kişi  0 TL.

Pera Dil Akademi

0282 654 29 29

Baskılı Şapka

Adet  0 TL.

DijiMed Promosyon

0282 65 112 65