Ercan KILIÇLI
Çorlu Millet Bahçesinde Neler Oluyor?  07.01.2021   (278) Okunma

Çorlu Millet bahçesi içinde kalan eski devlet hastanesinin arsası üzerinden tüyü bitmemiş yetim hakkı yeniyor.

Olay şöyle, Eski Çorlu Devlet Hastanesi yıkılınca bulunduğu arsa, 1938 yılında Çorluda görev yapan ilk Kaymakam Niyazi Ülkü ve o dönem görev yapmış mal müdürü ve ağır ceza reisinin üzerine kayıtlı çıktı.

Çorlu´da konuşulanlara göre,

o yıllarda bu arazi (Çorlu eski devlet hastanesi arazisi) mera vasfındaymış,  Hastane yapılması amacı ile mera vasfından çıkartmak için araziye ağaç dikilmiş, arazinin vasfı değiştirilmiş, hastane yapımı için arazi tapusu dönemin en güvenilir insanları kaymakam, mal müdür ve ağır ceza reisi üzerine yapılmış.

Hastane yıkılınca tapu kayıtlarını öğrenen Çorlu´daki bazı emlakçılar ve İstanbul´daki avukatlar aracılığı ile mirasçılara ulaşarak arazide hak iddia etmek üzere mirasçıların vekaletlerini almışlar.

Devlet, (sağlık bakanlığı) aleyhinde açılan miras davasında;

Arsanın piyasa değerinin 65 Milyon TL. olduğu;

Çorlu devlet hastanesi olarak kullanılmasında dolayı kira bedeli;

Çorlu Devlet hastanesinin yeni yerine taşındıktan sonra eski binanın yıkılmasına kadar geçen sürede işgaliye bedeli.

Bu bedellerinin faizleri ile birlikte 100 Milyon TL. yi geçebileceği konuşuluyor.

İlginç bir gelişmede, TOKİ bu bölgeye yapacağı 16 dönüm Millet Bahçesini tam bu parsel üzerinden başlattı.

Mirasçıların avukatları ilk davaları kazandı. Sağlık il müdürlüğü ve hazine tarafından üst mahkemeye itiraz edildi.

Dosya bilirkişi incelemesinde.

Edindiğim bilgilere göre;

1958 yılında hastane yapımı için adı gecen arazide bazı parsel sahiplerinin Çorlu Belediyesi tarafından (o dönemde kanun öyle olduğu için) cüzi denilebilecek fiyat karşılığında bağış (hastane yapımı için) yapılırken, 

bu 3 kişinin üzerine kayıt yaptırılan parseller için neden bağış yapılmamıştır?

Bağış yapıldı ise, bağış makbuzlarına neden ulaşılamamaktadır?

Çorlu halkının iyi niyeti karşılığı ilçede güvenilir insanları olarak bilinen dönemin Kaymakamı, Ağır ceza Reisi ve Tapu müdürünün üzerine yapılması sonrasında, bu arsalarda hak iddia eden şimdiki varislerin vicdanı rahat mıdır?

Yaptığım araştırmada;

Dönemin Tekirdağ Sağlık il Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığına; bu araziye (Çorlu eski devlet hastanesi arazisine) ‘’ihtiyacımız yoktur’’ yazısını neden yazmıştır?

100 dönüme yakın kamu arazisi (yıkılan Askeri lojmanlar arazisi) dururken, Millet Bahçesi yapımına; sorunlu (mahkemesi devam eden) arazinin tam üzerine yapılmıştır.

Varislerin miras talebini üst mahkeme de haklı bulursa, değeri 100 milyon TL. olduğu iddia edilen bu arazinin kamulaştırma bedeli devletin hazinesi TOKİ’den çıkacaktır.


Akılları zorlayan sorular;

Aynı ada da (Çorlu eski devlet hastanesi) bulunan diğer vatandaşların kamulaştırma bedellerinin evrakları bulunurken, bu 3 kişinin kamulaştırma evrakları neden bulunamamaktadır?

Çorlu Millet Bahçesi, neden böyle sorunlu bir arsanın tam üzerine yapılmıştır?

Mahkeme; mirasçıları haklı bulursa değeri 100 milyon TL’yi aşan (Çorlu Belediyesinin bir yıllık bütçesinin yarısı) kim ödeyecektir?

Çorlu Millet Bahçesi yapımı için milletin cebinden kaç TL. çıkmış olacaktır?