Ercan KILIÇLI
Heykele Saldırmakla Sarılmak  29.03.2021   (155) Okunma

Atatürk´ü, onun ilkelerini, düşüncelerini, fikirlerini, dönemindeki yaşananları, çocuklarımıza aktaramadığımız sürece, 
Birileri heykeline saldırır, birileri de heykeline sarılır.

Atatürk´ün heykeline saldırmak ile sarılmak arasında pek fark yoktur aslında..

Mesele; 
Atatürk´ün heykeli ya da büstü değil ki,

Mesele Atatürk´ün ilkelerini, fikirleri, düşüncelerini yaşatabilmek uygulayabilmektir.

Yaşam tarzı haline dönüştürebilmektir.

İçine sindiremeyenler heykeline saldırıyor.

Peki Atatürkçü yaşam tarzını savunanlar? 

Aslında onlarda heykele sarılmaktan başka bir şey yapmıyor.

Mesela Atatürk´ün ilkelerini tam anlamı ile biliniyor mu?

Biliniyor da uygulanıyor mu?


Atatürk´ü Koruma Yasasını Kim Çıkarttı?

Atatürk´ü Koruma Yasası´nı 1951 yılında sağ parti olan Demokrat Parti çıkartmış.
Dönemin başbakanı Adnan Menderes yasayı hazırlatmış, Cumhurbaşkanı Celal Bayar onaylamış.
Yasanın Atatürk veya İnönü yada CHP ile alakası yok. 

Peki neden?
1950 yılında sağ parti olan Demokrat Parti hükümet olunca aşırı radikal dinciler "dinimizde heykel günahtır" diyerek Atatürk heykellerine, büstlerine saldırmışlar. Bu olaylar üzerine bu yasa çıkartılmış.

Bu tür yasalar Dünyanın çeşitli ülkelerinde varmış.

Yani sadece Türkiye´ye özgü değil. ABD´den Avrupa´ya kadar bir çok  ülkede "Lese Majeste" yasası kurucu liderleri ve mevcut liderleri koruma yasaları varmış. 

Bu tür yasalar ülkeyi temsil eden tarihsel kişilere, kurucu liderlere, söz söylemesini hakaret edilmesini engelleme kanunuymuş.

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, veya kamuoyunda anıldığı şekliyle 
Atatürk´ü Koruma Kanunu
Kabul tarihi: 25 Temmuz 1951
Yürürlük tarihi: 31 Temmuz 1951

MADDE 1
Atatürk´ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk’ü temsil eden heykel, bust ve âbideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukardaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

MADDE 2
Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

MADDE 3
Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibat yapılır.

MADDE 4
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5
Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür