HABER ARA >>>    >>> 2011 de NELER OLDU SON 30 HABER

İmar Barışı Hakkında Bilgilendirmede Bulundu

 Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, İmar Barışı kapsamında uygulanacak Yapı Kayıt Belgesi başvurularının 8 Haziran 2018 Cuma günü başlaya

corlu 07.06.2018 16:41:59    (616) Okunma

Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, İmar Barışı kapsamında uygulanacak Yapı Kayıt Belgesi başvurularının 8 Haziran 2018 Cuma günü başlayacağını, e-Devlet üzerinden başvuru ile başlatılacak olan sürecin Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yürütüleceğini söyledi.

İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin esaslar belirlenerek Resmi Gazete’de yayınlandı. Yayınlanan tebliğe göre Yapı Kayıt Belgesi, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilecek. Belge için başvurular 31 Ekim 2018’e kadar yapılacak ve belge bedeli 31 Aralık2018’e kadar ödenecek.
Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan tebliğin yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı açıklamada, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi için devlet kurumlarından yapılan açıklamaya göre, e-Devlet üzerinden girişini yapan vatandaşa 24 saat içerisinde vermiş olduğu iletişim bilgilerine bir dönüş yapılacak ve SMS adresine ‘Evet bilginizi aldık, parayı yatırabilirsiniz.’ diye bir haber gelecek. Para yatırdıktan sonra kendisine 24 saat içerisinde Yapı Kayıt Belgesi aynı yerden verilmiş olacak. dedi.
Başkan Yardımcısı Çolpan e-Devlet üzerinden başvuru ile başlatılacak olan sürecin Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yürütüleceğini hatırlatarak açıklamasının devamında İmar Barışı kapsamında uygulanacak Yapı Kayıt Belgesi başvurularında uyulacak esaslara ilişkin olarak aşağıdaki bilgilere dikkatle uyulması gerektiğini ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURULARI 8 HAZİRAN CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

• Yapı Kayıt Belgesi 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilir.
• Yapı Kayıt Belgesi müracaatlarının 31/10/2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
• Yapı Kayıt Belgesi başvuruları E- Devlet üzerinden ücretsiz olarak yapılabilecektir.
• Her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir.
• Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/07/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda 3, ticari kullanımlarda 5 oranındadır.
• Yapı malikleri yapı kayıt belgesi bedeline eşit olarak katılmak zorundadır.
• Yapı Kayıt Belgesi almayanlar aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen Yapı Kayıt Belgesinden faydalanamaz.
• Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.
• Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.
• Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
• Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir.
• Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir.
• Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.
• Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa tahsis edilir.
• Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır.
• Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınır. Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı TCK’nın 206. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
• Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK MÜRACAATTA GEREKEN BİLGİLER

1) E-devlet şifresi.
2) Geçerli bir cep telefonu numarası.
3) Geçerli bir e-posta adresi.
4) Beyan edilecek yapının adresi.
5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri.
6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2).
7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı.
8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)
9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2).
10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek.)
11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi.
12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLAR

1-) İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?
Cevap: 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.
2-) İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?
Cevap: Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır.
3-) Yapı Kayıt Belgesi Nedir?
Cevap: İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.
4-) İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?
Cevap: Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda 3’ü, ticarette 5’i olacak şekilde belirlenir.
5-) Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?
Cevap: Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.
6-) İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?
Cevap: İmar Kanunu’na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.
7-) Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
Cevap: Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.
8-) İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
Cevap: Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.
9-) İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?
Cevap: Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek
10-) Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?
Cevap: Yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.
11-) Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?
Cevap: Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar
12-) Kanunun uygulanmayacağı İstanbul tarihi yarımada içindeki yerler nerelerdir?
Cevap: Linkte yer alan fotoğrafta kırmızı ile gösterilen alanda Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecektir.
http://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/icerikler/tar-h-yarimada-20180601150242.pdf
13-) Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?
Cevap: Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.
14-) Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?
Cevap: Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.


corlu 07.06.2018    (616) Okunma
BU HABERE YORUMLAR
YORUM YAPILMAMIŞ   SESSİZ KALMA YORUM YAP

Çorlu Gündemi

  Sahne Davası Duruşması Yapıldı.
  TOKİ Çorluda 608 Konut Yapacak
  Çorlu Nüfus Bilgileri (TÜİK 2018)
  Çorlu da Arsa Satın Alacaklar DİKKAT
  Çorlu Belediyesi Bu Caddeyi Neden Açmıyor.
  Ergene Belediyesi 31 Mart Seçim Sonuçları
  31 Mart 2019 Çorlu Sonuçları
  Çorlu Belediyesine 3 Soru
  AKPARTİ lilere 8 Önemli Soru
  Rasim Yüksel O Soruyu Cevapladı

Son Haberler

  Aldığı Maaşı Öğrencilere Veriyor. 25.05
  Ergene Velimeşe 2.Lige Yükseldi 24.05
  Gazeteciler S.O.S Verdi 21.05
  19 Mayıs Çorluda Çoşku İle Kutlandı 21.05
  Zabıta Fırınlarda Gramaj Kontrolü Yaptı 18.05
  Emlak Konutları Köprülü Kavşağına Başlanıyor. 13.05
  Hurda Araçlar Toplatıldı 13.05
  Arsayı Çorlu dan Sat, Okulu Kapaklı ya Yap 06.05
  2 Lige Çıkmaya Ramak Kaldı 04.05
  Çorlu İçin Gurur Kaynağısınız 03.05
  Çorlunun Havası Değişiyor. 25.04
  Sarıkurt; 1 mm Dahi Geri Adım Atmayacağız 23.04
  Mv. İlhami Aygun 23 Nisan Mesajı 23.04
  Mv. nin Çocukları Bakanlıkta İşe Başladı. 21.04
  Çorlu Belediyesi 2018 Denetim Raporu. 15.04

İnternet Sınırsız Paylaşım ve Bilgi Kaynağıdır. Sitemizdeki Her Türlü Bilgi ve Resim Paylaşıma Acıktır. Kaynak Belirtilmesi Ahlaki Değerdir.

Sitemiz corluda.com İnternet yayıncıları Derneği      Üyesi ve Çorlu temsilcisidir                    Site Haritası